Faculty Professor Kok-Meng Lee

  [Thesis Students] [Visiting Students] [Co-advised Ph. D. Graduates] [Alumni]

Members
BingJie Hao (Ph D. Huazhong Univ. Sci. and Tech.)
Yang Huang (Ph D. Huazhong Univ. Sci. and Tech.)
Lei Li (Ph D. Zhejing Univ.)
WenJing Li (Ph. D.)
Xiaoshu Liu (Ph. D.)
Yang Xie (Ph. D.)
 

Alumni [Ph.D.] [M.S.] [B. S.]

Ph.D.
Min Li, 2017
Chun-Yeon Lin, 2017
Jungyoul Lim, 2014
Kun Bai, 2012
Jiajie Guo 2011
Chih-Hsing Liu, 2010
Shaohui Foong, 2010
Kwaku Eason, 2008
Hungsun Son, 2007
Qiang Li, 2006
Chao-Chieh Lan, 2005
Wayne Daley, 2004
Zhiyong Wei, 2004
Xuecheng Yin, 2003
Raye Sosseh, 2002
Harry Garner, 2001
Serge William Tchikanda, 2001
Tien He, 2000
Dan Ezenekwe, 1998
Johne Parker, 1996
Michael Bailey-Van Kuren, 1996
Yifei Qian, 1995
Zhou Zhi,  1995
Roth, Ronald, 1992
Jianfa Pei,  1990

 

 

M. S. (with thesis)

Daxue Wang, 2009
Mati Chessin, 2006
Mark R. Claffee, 2006
Debao Zhou, 2003
Chris Shumway, 2002
Matt Summers, 2002
Jeffry Joni, 1999
Harry Garner, 1998
Melissa Sandlin,1998
Rishi Gogate, 1998
Martin Klement, 1997
James Down, 1997
David Kim, 1997
Chad Rutherford, 1997
Robert P III Hurley, 1995
Joseph F. III  Scheuring, 1994
Johne' Parker, March 1992
John McCullough, 1992
Christopher Yien, 1989
Shankar Arjunan,  1988
Roger Johnson,  1988
Chi Kong Kwan, 1987
John Winger, 1987
Dharmen Shah, 1986

Co-advised Ph D Graduates

Donghai Wang 2016 (Zhejiang Univ.)
Jingjing Ji 2014 (Zhejiang University)
Ying Chen 2014 (Zhejiang University)
Wei Wang, 2012 (Huazhong Univ. of Sci. and Tech.)
Fangfang Liu, 2012(Zhejiang University, China)
Liang Hu, 2010 (Zhejiang University, China)
Liang Yan, 2005 (Nanyang Tech. Univ., Singapore)
   
B. S. (undergraduate research)
Alan Chao (1986) Joined MIT for graduate school
Robert Blenis (1990) Continued graduate school at Georgia Tech
Pejmum Motaghedi (1993) Joined MIT for graduate school
Malisa Sartinoranont (1994) Joined UC-Berkeley  for graduate school
Hung Chen (1994) Joined Stanford for graduate school 
Jeffry Joni (1998) Continued graduate school at Georgia Tech
Shaohui Foong (2005) Continued graduate school at Georgia Tech
Disi A (2013) Joined MIT for graduate school
Chuan Ding (2014) Continued graduate school at Georgia Tec 
Roby Lynn (2015) Continued graduate school at Georgia Tech
Lasitha Wijayarathne (2015) Continued graduate school at Georgia Tech
Ke Xu (2015) Joined UC-Berkeley for graduate school
 
 
 

Professor Kok-Meng Lee
The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-0405
Tel: (404)894-7402; Fax: (404)894-9342; Email: kokmeng.lee@me.gatech.edu
http://aimrl.gatech.edu/